Zbutes uji 108 Veco + 25kg krip Ecosoft

990.00

S’ka stok

Filtri Ecosoft 108 Premium është krijuar për të zvogëluar ngurtësinë e ujit shtëpiak. Sistemi i filtrit përbëhet nga dy përbërës kryesorë – një modul (një cilindër me një valvul kontrolli) dhe një rezervuar shëllirë.

Farë është uji i fortë?
Sedimente në elementët e ngrohjes së pajisjeve shtëpiake, pllakë të bardhë në pllaka dhe hidraulik, njolla në sipërfaqet e qelqit – e gjithë kjo vjen nga përdorimi i ujit të fortë.

Kodi: ECOS-FU0817CABDVECO Kategoritë: ,

990.00

Përshkrimi

Filtri Ecosoft 108 Premium është krijuar për të zvogëluar ngurtësinë e ujit shtëpiak. Sistemi i filtrit përbëhet nga dy përbërës kryesorë – një modul (një cilindër me një valvul kontrolli) dhe një rezervuar shëllirë.

Farë është uji i fortë?
Sedimente në elementët e ngrohjes së pajisjeve shtëpiake, pllakë të bardhë në pllaka dhe hidraulik, njolla në sipërfaqet e qelqit – e gjithë kjo vjen nga përdorimi i ujit të fortë.

Përveç ndikimit negativ në gjendjen e pajisjeve shtëpiake, një përmbajtje e lartë e joneve të ngurtësisë ka ndikim në shëndetin e njeriut. Ky problem është i natyrshëm si për ujin nga burimet natyrore, ashtu edhe për ujin nga furnizimi me ujë i qytetit. Arsyet për këtë mund të jenë uji me burim të fortë, papërsosmëria e teknologjive të centralizuara të trajtimit të ujit, si dhe përdorimi i teknologjive të vjetruara.

Zgjidhje efektive për problemin e ujit të fortë
Për të zvogëluar ngurtësinë e ujit shtëpiak, përdoren filtra zbutës, siç është zbutësi i ujit Ecosoft 108 Premium. Rrëshirë jonësh shkëmbimi HCR-S / S (rrëshirë shkëmbimi kation prodhuar nga Dow, Dowex ™) përdoret si media filtri. Gjatë procesit të filtrimit, ndodh një reagim i shkëmbimit të joneve – jonet e kripërave të ngurtësisë zëvendësohen nga jonet e natriumit të sigurt, duke çuar në nivelin normal të ngurtësisë së ujit.

Zbutësi i filtrit zvogëlon konsumin e energjisë, rrit efikasitetin e pajisjeve shtëpiake dhe zvogëlon frekuencën e prishjeve, duke ulur ndjeshëm koston e riparimeve.

Shërbim deri 7 vjeç filtrues.

MENU