Weber fasade ExtraClean 1.5mm/ – WEBER

35.00

Ka sasi

Temperatura e substratit dhe e ajrit nuk duhet të bjerë nën + 5 ° C
Gjatë punës shmangni punën në rrezet e diellit direkte, erërat e forta dhe shiu
Shtresa përforcuese mbi të cilën aplikohet shtresa bazë dhe shtresa përfundimtare duhet të jetë plotësisht e thatë (tharja mesatare e shtresës përforcuese në 20°C dhe lagështia relative e ajrit 60% 1 mm e trashë/24 orë)

Kodi: W2675 Kategoritë: ,

35.00

Përshkrimi

Efekt progresiv vetë-pastrues
Krijon një ngarkesë të lehtë elektrostatike në sipërfaqe, e cila redukton ngjitjen e pluhurit në fasadë
E pershtatshme per sisteme termofasade me te gjitha llojet e termoizolimeve
Për sistemet me të gjitha llojet e izolimit termik (EPS, lesh mineral, panele klima, plus panele Ultra)

Temperatura e substratit dhe e ajrit nuk duhet të bjerë nën + 5 ° C
Gjatë punës shmangni punën në rrezet e diellit direkte, erërat e forta dhe shiu
Shtresa përforcuese mbi të cilën aplikohet shtresa bazë dhe shtresa përfundimtare duhet të jetë plotësisht e thatë (tharja mesatare e shtresës përforcuese në 20°C dhe lagështia relative e ajrit 60% 1 mm e trashë/24 orë)
Temperaturat më të ulëta dhe/ose rritja e lagështisë së ajrit ngadalësojnë tharjen e shtresave përforcuese dhe mbaruese
Është e nevojshme t’i kushtohet vëmendje periudhës së tharjes së shtresës përforcuese dhe përfundimtare në mënyrë që të mos ngrijë ose laget.

MENU