Ventill sferik 2″ – RBM

84.99

Ka sasi

Vula PTFE.
Elastomer OSE guarnicione.
Lidhje me fileto ISO 7 (UNI EN 10226).
Temperatura e funksionimit me ujë -20 / +120 °C

84.99

Përshkrimi

Vula PTFE.
Elastomer OSE guarnicione.
Lidhje me fileto ISO 7 (UNI EN 10226).
Temperatura e funksionimit me ujë -20 / +120 °C

MENU