Reshov më plin OR-401 – ISKRA

39.00

Ka sasi

Fuqia e përgjithshme e nxehjes: 5,85kW
Fuqia e nxehjes: 1,00kW / 1,50kW / 1,50kW /
1,85kW
Madhësia e vrimës për gaz: Ø 0,50 mm / 2x Ø 0,60
mm / Ø 0,65 mm
Madhësia e pllakave: Ø 47 mm / 2x Ø 65 mm / Ø 77
mm
Konektori për gaz: Ø 8 mm

Kodi: 3830042560678 Kategoritë: ,

39.00

Përshkrimi

Fuqia e përgjithshme e nxehjes: 5,85kW
Fuqia e nxehjes: 1,00kW / 1,50kW / 1,50kW /
1,85kW
Madhësia e vrimës për gaz: Ø 0,50 mm / 2x Ø 0,60
mm / Ø 0,65 mm
Madhësia e pllakave: Ø 47 mm / 2x Ø 65 mm / Ø 77
mm
Konektori për gaz: Ø 8 mm
Lloji i gazit:
Gaz i lëngshëm nafte (butan) G30 + (propan) G31
Kategoria e gazit: I 3B/P
Presioni (mbar): 30
Kapaku për mbrojtje nga pluhuri dhe era

MENU