• Orë uji G2 Italy

    Të gjitha modelet janë të certifikuara për përdorim me ujë për konsum njerëzor, sipas D.M. 174 datë 6/4/2004 në përputhje me Direktivën Evropiane 98/83 CE (Direktiva e Ujit të Pijshëm).
    Të gjitha modelet, sipas kërkesës, mund të furnizohen me dalje pulsuese ose të paracaktuara për lexim në distancë: reed, M-Bus, LoraWan.

    22.9927.99

    Orë uji G2 Italy

    22.9927.99

MENU