[tbay_categoriestabs_with_banner title=”PAJISJE SHTËPIAKE” categoriestabs=”%5B%7B%22category%22%3A%22141%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227226%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22199%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227922%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22169%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227923%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22170%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227924%22%7D%5D” type_product=”random_product” number=”6″ layout_type=”carousel” rows=”1″ nav_type=”yes” subtitle=”Pajisje për kuzhinë”]
[tbay_categoriestabs_with_banner title=”VEGLA PUNE” categoriestabs=”%5B%7B%22category%22%3A%22137%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227223%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22155%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227403%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22148%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227404%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22183%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227918%22%7D%5D” type_product=”random_product” number=”6″ layout_type=”carousel” rows=”1″ nav_type=”yes” subtitle=”Elektrike, Mekanike,…”]
[tbay_categoriestabs_with_banner title=”KOPSHT” categoriestabs=”%5B%7B%22category%22%3A%22142%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227437%22%7D%5D” type_product=”random_product” number=”6″ layout_type=”carousel” rows=”1″ nav_type=”yes” subtitle=”Pajisje të ndryshme kopshti…”]
[tbay_categoriestabs_with_banner title=”MOBILERI” categoriestabs=”%5B%7B%22category%22%3A%22138%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227225%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22151%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227344%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22152%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227913%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22154%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227916%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22147%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227400%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22153%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227401%22%7D%5D” type_product=”random_product” number=”6″ layout_type=”carousel” rows=”1″ nav_type=”yes” subtitle=”Dhoma, Paradhoma, Tavolina, Komoda,…”]
[tbay_categoriestabs_with_banner title=”KUJDESI PERSONAL” categoriestabs=”%5B%7B%22category%22%3A%22176%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227887%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22177%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227912%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22178%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227914%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22179%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227917%22%7D%5D” type_product=”random_product” number=”6″ layout_type=”carousel” rows=”1″ nav_type=”yes” subtitle=”Pajisje të ndryshme për kujdesin personal”]
[tbay_categoriestabs_with_banner title=”PAJISJE ELEKTRIKE” categoriestabs=”%5B%7B%22category%22%3A%22139%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227888%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22182%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227919%22%7D%2C%7B%22category%22%3A%22146%22%2C%22banner_positions%22%3A%22left%22%2C%22banner%22%3A%227915%22%7D%5D” type_product=”random_product” number=”6″ layout_type=”carousel” rows=”1″ nav_type=”yes” subtitle=”Aksesorë elektrikë, kabllo vazhduëse, etj…”]

Klientët tanë Vlerësimet nga klientet tanë!