• Telefono: 045 987 013
  • Whatsapp: 045 188 002
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Lokacioni ynë:Rr. Jasharajve, nr.27 – DRENAS

Na ndiqni: Faqët tona në rrjete sociale